Community Research

Toplumsal değişim ve dönüşümlerin araştırılması, elde edilen verilerin anlaşılması ve analiz edilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak toplumsal bilgileri size sunuyoruz.

More

Economy Research

Makro ve mikro çevre koşullarında meydana gelen değişimlerin küresel, ulusal, yerel ve sektörel düzeydeki ekonomik etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak iktisadi bilgileri size sunuyoruz.

More

Business Research

Yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler ve insan kaynakları işlevlerine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi çalışmalarınızı yapıyor, ihtiyaçlarınızı belirleyip, yeniden yapılanma çalışmalarınızda bilimsel uzmanlığımızla size eşlik ediyoruz.

More