Research Method

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmalarının her bir aşaması, araştırma konusuna özel uzmanlığa sahip CoreXM® akademik danışmanları ve araştırma ekipleri tarafından bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde ve disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülür.

More

Research Process

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmaları süreçlerinin tüm adımları bilimsel ve disiplin arası bir bakış açısı ile tasarlanır, veriler sahadan CoreXM® ekiplerince toplanır, analizler alan uzmanları tarafından yapılır ve sonuçlar raporlanarak ilgili taraflarla paylaşılır.

More

Research Principles

Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir; elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanmasında bilimsel etik kurallarının dışına çıkılmaz; araştırmalarda kişilerin ve kurumların rızası alınır ve elde edilen bilgiler amacı dışında kullanılıp, paylaşılmaz.

More