CoreXM® ile

BİLGİYİ DENEYİME DÖNÜŞTÜRÜN

Araştırma alanındaki güçlü altyapımız, akademik bilgi birikimimiz ve uzman ekibimizle, toplum, ekonomi ve işletme alanlarında değişim ve dönüşümü analiz edip anlamanıza ve bunlara uygun strateji ve politikalar geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Doğru Bilgi
Doğru Kaynak
Bilimsel Yöntem

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Toplum Araştırmaları

Toplumsal değişim ve dönüşümlerin araştırılması, elde edilen verilerin anlaşılması ve analiz edilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak toplumsal bilgileri size sunuyoruz.

Daha Fazlası

Ekonomi Araştırmaları

Makro ve mikro çevre koşullarında meydana gelen değişimlerin küresel, ulusal, yerel ve sektörel düzeydeki ekonomik etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, strateji ve politika geliştirmenize olanak sağlayacak iktisadi bilgileri size sunuyoruz.

Daha Fazlası

İşletme Araştırmaları

Yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler ve insan kaynakları işlevlerine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi çalışmalarınızı yapıyor, ihtiyaçlarınızı belirleyip, yeniden yapılanma çalışmalarınızda bilimsel uzmanlığımızla size eşlik ediyoruz.

Daha Fazlası

ARAŞTIRMA MODELİMİZ

ARAŞTIRMA MODELİMİZ

Araştırma Yöntemi

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmalarının her bir aşaması, araştırma konusuna özel uzmanlığa sahip CoreXM® akademik danışmanları ve araştırma ekipleri tarafından bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde ve disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülür.

Daha Fazlası

Araştırma Süreci

Toplum, ekonomi ve işletme araştırmaları süreçlerinin tüm adımları bilimsel ve disiplin arası bir bakış açısı ile tasarlanır, veriler sahadan CoreXM® ekiplerince toplanır, analizler alan uzmanları tarafından yapılır ve sonuçlar raporlanarak ilgili taraflarla paylaşılır.

Daha Fazlası

Araştırma İlkeleri

Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir; elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve raporlanmasında bilimsel etik kurallarının dışına çıkılmaz; araştırmalarda kişilerin ve kurumların rızası alınır ve elde edilen bilgiler amacı dışında kullanılıp, paylaşılmaz.

Daha Fazlası

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Araştırma sürecinin hiçbir aşamasında alt yüklenici kullanılmamaktadır. Tasarım aşamasından, raporlama aşamasına kadar tüm araştırma sürecimiz, CoreXM® uzman ekipleri ve akademik danışmanları tarafından yürütülür.

Öncelikle ihtiyaçlarınıza en yüksek kalitede, en ekonomik çözümleri üretmeye çalışan bir platformdasınız. Araştırma çalışmalarının maliyeti, sizin ihtiyaçlarınıza, araştırmanın yapılacağı evren ve örnekleme ve araştırmada kullanılacak yönteme göre değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için satış uzmanlarımıza iletişim noktalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Saha araştırmalarımızda verilerin örnekleme bağlı kalınarak toplandığını tespit edebilmek ve müşterilerimize ve kullanıcılarımıza bunu kanıtlayabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda, her bir saha personeli, telefon ya da veri toplama aracı (tablet, bilgisayar vb.) konum bilgisi ve toplanan verinin niteliğine ilişkin değerlendirmeler aracılığıyla kontrol edilir. Kontrollerden geçemeyen anketörlerin topladığı veriler, veri setinden çıkartılır.

Veri sahibi olarak haklarınız Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kanununca düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talebinde bulunma, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

TEKLİF ALIN

TEKLİF ALIN